Misyonumuz;

 

Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün İlke ve İnkılapları doğrultusunda;

 

U lusların gelişimine katkıda bulunan

S porun her alanında en iyi başarıları sağlayan

L iyakatin ve saygının ön planda olduğu bir Dünya yaratacak liderler hazırlamaktır.

 

Vizyonumuz;

 

- Ahlaki, kültürel ve evrensel değerlerine bağlı,

- Normal koşullarla, değişen koşulları hemen benimseyip çözüm üretebilen,

- Sportif başarıyı temel alan,

- Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştiren,

- Geleceğe pozitif bakış açısıyla yön ve şekil veren bireyler yetiştirmektir.

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ